Sluiting oudste ‘kinderbewaarplaats’?

Door
21 december 2011
Reacties (5)

de Blije Hoek

In de ‘Antiekste straat’ van Dordrecht vinden we de oudste ‘kinderbewaarplaats’ van Nederland. Talloze Dordtenaren zetten er hun eerste stappen: De Blije Hoek. Kinderdagverblijf De Blije Hoek, gelegen aan de Voorstraat 144, staat sinds 1876 garant voor een ‘liefderijke behandeling van kinderen’, zoals destijds in het reglement beschreven stond. Op de plaats waar Ewaldina Pijzel zich 135 jaar geleden al ontfermde over kinderen van werkende moeders, doet de huidige leiding dat nog steeds. Er is dus niets veranderd. Of lijkt dat maar zo?

 

Twee weken geleden ontvingen de ouders van de De Blije Hoek-kinderen, zo’n 80 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, een verontrustend bericht. Middels een brief werd aangekondigd dat het pand aan de Voorstraat binnen afzienbare tijd zijn deuren zal sluiten. De kinderen en leidsters zullen van elkaar gescheiden worden en verspreid worden over modernere, nu nog leeglopende locaties van de COKD, de centrale organisatie van waaruit De Blije Hoek heden ten dage wordt bestuurd. In de brief beloofde de organisatie zoveel mogelijk rekening te houden met de individuele wensen van de ouders.

Informatiebijeenkomst
Op een door de oudercommissie geïnitieerde informatiebijeenkomst op 13 december ll. bleek dat de COKD deze belofte in de meeste gevallen niet kan waarmaken. De aanwezigen, ouders en pedagogisch medewerkers, werd aan het begin van de avond door COKD-directeur Chris Govers verzocht niet in te gaan op individuele gevallen. Een haast onmogelijke opgave. Kinderopvang is immers geen louter logistieke of financiële kwestie. Het gaat over het bieden van veiligheid, huiselijkheid en geborgenheid aan kleine kinderen. Kinderopvang gaat over een zorgvuldig opgebouwde band tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen. Het resoluut opheffen van De Blije Hoek als locatie heeft voor de betrokken gezinnen en medewerkers ingrijpende gevolgen. Tijdens de informatiebijeenkomst liepen de emoties dan ook hoog op. Govers erkende fouten gemaakt te hebben in het besluitvormingsproces.
Met name fouten in de communicatie naar klanten toe werden toegegeven: waarom zijn de ouders niet eerder op de hoogte gesteld van de voorgenomen plannen? Waarom bleven kinderen –tot enkele weken geleden nog- geplaatst worden op De Blije Hoek, als al bekend was dat deze kinderen niet de volle vier jaar op de locatie konden blijven?

Ouders en medewerkers lijken machteloos te staan; volgens de uit Brabantse heer Govers staat het besluit vast. Een van de toeristische trekpleisters van Dordrecht, onderdeel van verschillende historische stadswandelroutes, het oudst nog actieve kinderdagverblijf van Nederland, zal gesloten worden. De betrokkenen zijn niet op de hoogte gesteld van de precieze overwegingen van directie en bestuur. Ook is niet duidelijk of er actief naar alternatieve oplossingen is gezocht, bijvoorbeeld met steun van de gemeente of Monumentenzorg. Uitgegaan wordt van financiële overwegingen: het monumentale pand, dat steeds door GGD en brandweer is goedgekeurd, is duurder in onderhoud dan de moderne panden en zou volgens de directie op termijn niet kunnen voldoen aan de strenger wordende eisen in de kinderopvangbranche. Over de toekomst van de medewerkers en kinderen van De Blije Hoek is niets gezegd. Ook is geen termijn genoemd. Wel wordt ouders en medewerkers respectievelijk opvangdagen en een werkplek gegarandeerd. Een prettige maar louter praktische garantie, waarin de emotionele, sociaal pedagogische en cultuurhistorische belangen niet meegenomen worden.

Geschiedenis kinderdagverblijf De Blije Hoek
Aan de Voorstraat 144 te Dordrecht staat een langgerekt pand. Het heeft een bijzondere geschiedenis die doorloopt tot de dag van vandaag. In 1876 is er de oudste kinderbewaarplaats van Nederland van start gegaan. Nog altijd is er het kinderdagverblijf De Blije Hoek gevestigd. De eerste crèche van het land was een initiatief van mejuffrouw Ewaldina Pijzel, een ongehuwde domineesdochter. Kinderen met een slechte gezondheid konden er terecht, evenals kinderen van moeders die gedwongen waren te werken omdat hun mannen hen ontvallen waren of zonder werk zaten. Later kregen ook buitenechtelijke kinderen onderdak en zorg van mejuffrouw Pijzel, een unicum voor die tijd. Alle kinderen konden vanaf acht uur ’s ochtends worden gebracht, als ze maar grondig waren gewassen. Het tarief voor een dag in het verblijf bedroeg twaalf cent.
De Blije Hoek is als kinderopvanglocatie in de loop der jaren landelijk steeds hoog gewaardeerd om haar prettige, huiselijke sfeer en de bovengemiddeld grote buitenspeelruimte met oude kastanjeboom. Het pand beschikt nog altijd over originele elementen als ornamenten en marmeren schouwen en is daarmee uniek in zijn soort.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens het actiecomité,

 

Hindele Boas

Moeder Blije Hoek

Leuk artikel? Deel het met anderen:
 • Nadine Morris

  RE: Sluiting oudste ‘kinderbewaarplaats’?
  Dit is echter geen nieuws. Dat de Blije Hoek zou sluiten wegens nodige aanpassingen om aan de veiligheidseisen te voldoen was al ter sprake toen mijn zoon, (inmiddels 10), daar als peuter zat. Het was toen alleen een kwestie van waar de lokatie naar verhuisd zou worden. Nu met het landelijk terugloop aanmeldingen kinderopvang, is dit voor de COKD eindelijk een mooi moment om van de Blije Hoek af te komen. Begrijp me niet verkeerd, ik weet dat de emotionele waarde van de Blije Hoek groot was, (niet alleen oudste kinderbewaarplaats van Nederland, maar ook tweede oudste van Europa geloof ik), daarom hebben de COKD het zolang mogelijk zitten rekken, maar zakelijk gezien had dit al jaren geleden moeten gebeuren.

 • Binnenstadsbewoner

  RE: Sluiting oudste ‘kinderbewaarplaats’?
  Ik denk dat de COKD niet anders kan. Bij een teruglopend aantal kinderen wordt de organisatie gedwongen om kritisch naar de kostenkant te kijken. In dat licht was de komst van een nieuwe locatie aan de Riedijkshaven natuurlijk niet zo handig…

 • Hans Roest

  RE: Sluiting oudste ‘kinderbewaarplaats’?
  Wat was de naam in 1950 van De Blije Hoek. Voorstraat 144.

  kinderbewaarplaats …..??

  Als u het weet wilt u dat dan doorgeven aan mij.

  Vast dank en vriendelijke groet,

  Hans Roest.

  Werd als kind in die tijd daar opgevangen, maar weet de naam niet meer.

 • Hennie schilten

  Wel jammer dat het dicht gaat de gemeente had toch ook een handje kunnen helpen om het te renoveren want het is jammer dat het dicht gaat het is toch een monument om naar terug te kijken wij van thuis fam schilten hebben allemaal daar opgezeten en ik ben van 1948 er hebben er zeven kinderen daar gezeten bij juffrouw nel ik weet zelf nog hoe het er allemaal eruit zag en er kwamen toen die tijd veel kinderen daar en ging allemaal heel gemoedelijk.ik weet mijn ouders werkten allebij.het was er wel erg leuk daar .je ik wist niet anders want toen ik op de lagere school was dan ging ik mijn broertjes en zusjes s.morgens er vroeg brengen en daarna naar school en s,middags weer ophalen. Henny schilten

 • Jan Rietdijk

  Ik was er ook (geboren 1948) van begin aan tot dat ik 12 of 13 jaar was. Er stond een zwarte piano en daar mocht ik dan als Kind iedere morgen een uur op spelen van 7.00 tot 8.00 uur.
  Juffrouw Nel is ook geen onbekende voor mij Maar wel streng.

Dikke doei

Geplaatst op 1 maart door
idordt comateus

iDordt is Comateus. Al een tijdje eigenlijk. Sinds juni 2016 posten we niks meer. De energie om zinloze stukjes te tikken over Dordrecht was een beetje op. Misschien komt het nog eens en beleeft iDordt een doorstart. Voorlopig even niet.iDordt was een initiatief van Marco van Schaardenburgh. Meer info vind je op 10Duizend.nl. Vragen, ideeën […]

Lees verder... Reacties (0)